Liittyminen

 

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin.pdf

 

Liittymishakemus Kangasalan Veden vesihuoltoverkkoon

1. Vaihtoehto (Suositus) – Täytä liittymishakemus vesi- ja/tai viemäriverkostoon tunnistautumalla sähköisesti väestörekisterikeskuksen Suomi.fi -palveluun. Lähettääksesi hakemuksen sähköisesti, sinun täytyy tunnistautua pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Kangasalan Vesi -liikelaitos liittymishakemus Suomi.fi -palvelussa

 

2. Vaihtoehto – Täytä liittymishakemus pdf- tai doc-muodossa ja lähetä se osoitteeseen: kangasalanvesi@kangasala.fi.

Liittymishakemus.pdf

Liittymishakemus.doc

 

3. Vaihtoehto – Tulosta ja täytä liittymishakemus pdf- tai doc-muodossa sekä toimita hakemus Kangasalan Vesi -liikelaitokselle täytettynä.

Liittymishakemus.pdf

Liittymishakemus.doc

 

Hakemuslomakkeita saa myös Kangasalan Vesi liikelaitoksen toimistosta osoitteesta Kaarina Maununtyttären tie 6.

Toimita liittymishakemus siinä vaiheessa, kun tarvitset liitoslausuntoa rakennuslupaa varten. Hakemuksen tietoja hyödyntäen toimitamme hakijalle tiedot liittämiskohdasta sekä liittymissopimuksen 1-2 viikon sisään.

 

 

Vesihuoltoverkostoon liittyminen

Verkostoon liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan tonttivesijohdot ja tonttiviemärit rakennukselta laitoksen runkojohtoihin. Laitos ainoastaan liittää kiinteistönomistajan tonttijohdot laitoksen johtoihin. Tonttijohtokaivannon tulee tällöin olla auki ja putkien, sekä kaivojen tulee olla hyvin ja työturvallisesti esillä liittämistyötä varten, ja hulevedet on pumpattava pois kaivannosta. Liitosasentajat tarkistavat ennen liitostyön suorittamista, että liitostöiden työ- ja turvallisuusohjeen (lue tästä) mukaiset asiat ovat kunnossa.

Vesihuoltolaitokseen liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon.

Tonttijohtoputket ovat omakotitaloissa yleisesti, vesijohto 40 PEL-10 ja jätevesiviemäri 110 UPONAL HT.

Liittyjä on velvollinen pitämään tonttijohtonsa kunnossa siihen kohtaan asti, jossa ne on liitetty laitoksen runkoputkiin.

Sadevesien ja rakennusten perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäreihin on kielletty. Vedet tulee imeyttää maaperään tontilla tai johtaa tontin ulkopuolelle maastoon tai hulevesiviemäriin.

Liittyjän on aloitettava tonttijohtojensa kaivutyö putkiston liittymiskohdan puoleisesta päästä. Tonttijohdon linjalle osuvat esteet: rakennukset, putket, kaapelit tms. on huomioitava. Mikäli liittyjä tekee kaivutöitä kaupungin kaavatiealueella tai maa-alueella, tarvitaan siihen Kangasalan kaupungin lupa, katujen ja yleisten alueiden neuvonnan ja lupien sähköisestä asiointipalvelusta Lupapiste.fi 

Yhdyskuntateknisten rakentamiskustannusten korvaus tai vesihuollon liittymismaksut eivät sisällä erikseen laskutettavia liittämistöitä eikä vesimittarin asentamista.

 

Vesimittari

Laitos asentaa liittyjän käyttöön vesimittarin. Vesimittari on sijoitettava sopivaan paikkaan siten, että se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa. Se on suojattava jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta.

Liitostyö ja vesimittarin asentaminen laskutetaan aina palvelumaksutaksan mukaan.

 

Esimerkki vesimittaripaketista:

Vesimittaripakettiesimerkki.png

 

Vesimittarin asennustyö tehdään asiakkaan vesimittariventtiileihin, tai asiakkaan on mahdollista uudisrakennushankkeen ensiasennuksen yhteydessä ostaa vesimittariventtiilipari asennuksineen Kangasalan Vedeltä.

Lisätietoa rakennusten vesi- ja viemärilaitteista löytyy ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (2018).

Vastuurajat.png