Liittyminen

 

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin.pdf

 

Liittymishakemus Kangasalan Veden vesihuoltoverkkoon

Täytä hakemus liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Toimita hakemus Kangasalan Vesi liikelaitokselle tai lähetä se osoitteeseen: kangasalanvesi@kangasala.fi, hyvissä ajoin ennen kuin tarvitset liittymää. Hakemuksen tietoja hyödyntäen toimitamme hakijalle tiedot liittämiskohdasta sekä liittymissopimuksen.

Hakemuslomakkeita saa Kangasalan Vesi liikelaitoksen toimistosta osoitteesta Kaarina Maununtyttären tie 6, tai sen voi tulostaa myös internetsivuilta.

 

Vesihuoltoverkostoon liittyminen

Verkostoon liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan tonttivesijohdot ja tonttiviemärit rakennukselta laitoksen runkojohtoihin. Laitos ainoastaan liittää kiinteistönomistajan tonttijohdot laitoksen johtoihin. Tonttijohtokaivannon tulee tällöin olla auki ja putkien, sekä kaivojen tulee olla hyvin ja työturvallisesti esillä liittämistyötä varten, ja hulevedet on pumpattava pois kaivannosta. Liitosasentajat tarkistavat ennen liitostyön suorittamista, että liitostöiden työ- ja turvallisuusohjeen (lue tästä) mukaiset asiat ovat kunnossa.

Vesihuoltolaitokseen liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon.

Tonttijohtoputket ovat omakotitaloissa yleisesti, vesijohto 40 PEL-10 ja jätevesiviemäri 110 UPONAL HT.

Liittyjä on velvollinen pitämään tonttijohtonsa kunnossa siihen kohtaan asti, jossa ne on liitetty laitoksen runkoputkiin.

Sadevesien ja rakennusten perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäreihin on kielletty. Vedet tulee imeyttää maaperään tontilla tai johtaa tontin ulkopuolelle maastoon tai hulevesiviemäriin.

Liittyjän on aloitettava tonttijohtojensa kaivutyö putkiston liittymiskohdan puoleisesta päästä. Tonttijohdon linjalle osuvat esteet: rakennukset, putket, kaapelit tms. on huomioitava. Mikäli liittyjä tekee kaivutöitä kaupungin kaavatiealueella tai maa-alueella, tarvitaan siihen Kangasalan kaupungin lupa, katujen ja yleisten alueiden neuvonnan ja lupien sähköisestä asiointipalvelusta Lupapiste.fi 

Yhdyskuntateknisten rakentamiskustannusten korvaus tai vesihuollon liittymismaksut eivät sisällä erikseen laskutettavia liittämistöitä eikä vesimittarin asentamista.

 

Vesimittari

Laitos asentaa liittyjän käyttöön vesimittarin. Vesimittari on sijoitettava sopivaan paikkaan siten, että se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa. Se on suojattava jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta.

Liitostyö ja vesimittarin asentaminen laskutetaan aina palvelumaksutaksan mukaan.

Esimerkki vesimittaripaketista:

Vesimittarin asennustyö tehdään asiakkaan vesimittariventtiileihin, tai asiakkaan on mahdollista uudisrakennushankkeen ensiasennuksen yhteydessä ostaa vesimittariventtiilipari asennuksineen Kangasalan Vedeltä.

Lisätietoa rakennusten vesi- ja viemärilaitteista löytyy ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (2018).