Talousvesi

Veden hankinta ja käsittely

Rikun vedenottamo sijaitsee Vesijärven rannalla 4 km Kangasalan keskustasta Pikonlinnan suuntaan. Raakavesi on pohjavettä, jota otetaan viiden kaivon kautta keskimäärin 3540 m³ vuorokaudessa. Raakavesi suodatetaan (raudan ja mangaanin poisto) sekä desinfioidaan natriumhypokloriitilla ja UV-laitteella. Veden pH säädetään soodaliuoksella. Veteen ei lisätä kalkkia millään Kangasalan Veden vedenottamolla.

Raikun vedenottamolta johdetaan pohjavettä keskimäärin 2470 m³ vuorokaudessa verkostoon. Pohjavesi otetaan Vehoniemen harjusta. Pohjaveden pH säädetään soodaliuoksella ja ennen verkostoon pumppaamista vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla ja UV-laitteella.

Kuhmalahden alueen vesi tulee Lintusyrjän vedenottamolta. Siellä pohjaveden pH säädetään soodaliuoksella ja desinfioidaan UV-laitteella. Kuhmalahdelle on myös vesijohtoyhteys Sahalahden suunnasta.

Sahalahden pintavesilaitos toimii Sahalahden alueen varalaitoksena. Normaalitilanteessa Sahalahden alueen vesi johdetaan Raikun vedenottamolta.

Kangasalan Vedellä on Tampereen Veden verkostoon kaksi yhdysputkea, joita on mahdollisuus käyttää esim. poikkeusolosuhteissa veden ottamiseen.

Veden jakelu

Kangasalan vesijohtoverkosto käsittää yhtenäisen nauhamaisen vyöhykkeen Huutijärveltä Vatialaan ja Vatialasta Asemalle, Ruutanaan, Havisevalle sekä Havialaan. Lisäksi Sahalahdella, Kuhmalahdella ja Raikussa on verkostoa. Laitoksen vesijohtojen yhteispituus on 405 km. Jakeluverkostoon on liittynyt noin 6160 kiinteistöä.

Vedenjakeluverkostossa on Harjunsalon 1500 m³ ja Sahalahden 2000 m³ ylävesisäiliö.

Verkostoon on kytketty yhdeksän paineenkorotusasemaa.