Johtokarttaote

Johtokarttaotteen ja näytön tilaus

Tilaa osoitteesta: kangasalanvesi@kangasala.fi

 

Kangasalan Vesi kartat alueiden mukaan

 • Taajama-alueella – Kantakartta
 • Asemakaava-alueella – Kaavakartta tai Kantakartta
 • Haja-asutusalueella – Opaskartta

 

Karttojen formaatti

Karttojen muotona käytetään dwg- tai pdf -formaattia.

 

Tietoja joita tarvitsemme asiakkaalta

 • Osoite
 • Tarvittava mittakaava sekä kiinteistötunnus (jos mahdollista)
 • Kartalta rajattu alue
 • Kartan käyttötarkoitus

 

Huomioi nämä asiat tilausta tehdessä

 • Johtokarttaote tulee tilata vähintään 2-3 arkipäivää etukäteen
 • Kangasalan Veden johtokartoissa kuvataan yleiset vesijohdot ja jätevesiviemärit. Johtokartat eivät sisällä esim. kiinteistöjen liittymisjohtoja
 • dwg-formaatissa olevissa kuvissa ei ole pohjakarttaa. Jos haluat pohjakartan, tilaa kartta pdf-formaatissa
 • Vesiosuuskuntien johtokartat ja näytöt tilataan kyseiseltä osuuskunnalta

 

Kangasalan Veden yleiset johtoalueet (ei mittakaavassa)