Hinnasto

Vuoden 2018 käyttömaksuihin ei tule muutoksia. Vuonna 2018 noudatetaan päätöksen 14.9.2016 § 27 mukaisia hintoja.

 

Omakotiliittyjille lähetetään kulutus- ja perusmaksulaskut vuosikulutusarvion mukaan/tai ilmoitettu lukema huomioiden laskutusjakson mukaan. Muiden rakennusten liittyjiä laskutetaan kulutusmäärän mukaan:

  • vuosikulutus alle 500 m³/vuosi (laskutus 3-4 kertaa vuodessa)
    sekä tarvittaessa tai sopimuksen mukaan 2 kk välein
  • vuosikulutus yli 500 m³/vuosi (laskutus 6 kertaa vuodessa)
    sekä tarvittaessa.
Käyttömaksut 1.1.2017 – €/m³ (alv 0 %) €/m³ (sis alv 24%)
Vesi 1,40 1,74
Jätevesi 2,42 3,00
Sako- ja umpikaivoliete 7,50 9,30
Kanaloiden pesuvedet 6,40 7,94

 

Perusmaksu 1.1.2017-

 Vedenkulutus m³/v Talousvesi €/valv 0% Talousvesi €/valv 24 % Jätevesi €/valv 0 % Jätevesi €/valv 24 %
 0-300 m³  60,00  74,40  90,00  111,60
 301-1000 m³  118,80  147,31  178,20  220,97
 1001-2000 m³  232,80  288,67  349,20  433,01
 2001-5000 m³  454,80  563,95  682,20  845,93
 > 5001  885,60  1098,14  1328,40 1647,22

Korotettu perusmaksu
Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, laitos perii korotettua perusmaksua.

 

Liittymismaksut

Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.
Omakotitalojen liitymismaksut määräytyvät kuitenkin suoraan kiinteistön koko rakennusoikeuden mukaan. Mikäli rakennusoikeutta ei ole määritelty tai rakennusoikeus ylitetään, peritään liittymismaksut  rakennusluvan ja rakennuslupamääräysten mukaan laskettavan rakennusten kerrosalan mukaan. esim taulukko 1 asunnon omakotikiinteistö.

 

Kerrosala Liittymismaksu
Vesijohto Jätevesiviemäri Hulevesi Yhteensä
< 100 1 300 1 590 795 3 685
100-250 1 720 2 600 1 300 5 620
> 250 2 140 3 200 1 600 6 940

Laskumuistutukset ja perintä

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen laskumuistutusten ja perinnän hoitaminen on siirtynyt helmikuussa 2018 perintäyhtiö Intrum Oy:lle.

 

Sulku-uhka ja sulkutoimenpiteet

Vesi/viemäriliittymä suljetaan maksamattomien laskusaatavien vuoksi vesilaitoksen ilmoittamana päivänä tai tämän päivän jälkeen n. viikon kuluessa.

 

Mikäli vesijohto on suljettu, avataan liittymä aikaisintaan seuraavana arkipäivänä.

Liittymän avaaminen edellyttää, että laskusaatavat sekä sulku- ja avaustyö on todistettavaksi maksettu (maksutosite esitetty vesilaitokselle) tai saatavien suorittamisesta on tehty vesilaitoksen tai perintäyhtiön hyväksymä maksusuunnitelma.