Hinnasto

Vuoden 2020 käyttömaksut

1.1.2020 alkaen käyttömaksut päätöksen 12.9.2019 § 39 mukaan:

Käyttömaksut 1.1.2020 – €/m3 (alv 0 %) €/m3 (sis alv 24 %)
Vesi 1,47 1,82
Jätevesi 2,55 3,16
Sako- ja umpikaivoliete 8,00 9,92
Kanaloiden pesuvedet 6,73 8,35

 

Perusmaksut muutetaan 1.1.2020 alkaen kuukausiperusteiseksi. Korotus n. 5,6 %
 Vedenkulutus m³/v Talousvesi €/kk
alv 0%
Talousvesi €/kk
alv 24 %
Jätevesi €/kk
alv 0 %
Jätevesi €/kk
alv 24 %
 0-300 m³  5,70  7,07  8,55  10,60
 300-1000 m³  11,40  14,14  17,10  21,20
 1000-2000 m³  22,30  27,65  33,45  41,48
 2000-5000 m³  43,60  54,06  65,40  81,10
 > 5000  84,90  105,28  127,35 157,91

Vuoden 2019 käyttömaksut

Vuonna 2019 noudatetaan päätöksen 12.9.2018 § 29 mukaisia hintoja.

 

Omakotiliittyjille lähetetään kulutus- ja perusmaksulaskut vuosikulutusarvion mukaan/tai ilmoitettu lukema huomioiden laskutusjakson mukaan. Muiden rakennusten liittyjiä laskutetaan kulutusmäärän mukaan:

  • vuosikulutus alle 500 m³/vuosi (laskutus 3-4 kertaa vuodessa)
    sekä tarvittaessa tai sopimuksen mukaan 2 kk välein
  • vuosikulutus yli 500 m³/vuosi (laskutus 6 kertaa vuodessa)
    sekä tarvittaessa.
Käyttömaksut 1.1.2019 – €/m³ (alv 0 %) €/m³ (sis alv 24%)
Vesi 1,43 1,77
Jätevesi 2,47 3,06
Sako- ja umpikaivoliete 8,00 9,92
Kanaloiden pesuvedet 6,53 8,10

 

Perusmaksu 1.1.2019-

 Vedenkulutus m³/v Talousvesi €/v alv 0% Talousvesi €/v alv 24 % Jätevesi €/v alv 0 % Jätevesi €/v alv 24 %
 0-300 m³  64,80  80,35  97,20  120,53
 300-1000 m³  129,60  160,70  194,40  241,06
 1000-2000 m³  253,20  313,97  379,80  470,95
 2000-5000 m³  495,60  614,54  743,40  921,82
 > 5000  964,80  1196,35  1447,20 1794,53

Korotettu perusmaksu
Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, laitos perii korotettua perusmaksua.

 

Liittymismaksut

Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.
Omakotitalojen liitymismaksut määräytyvät kuitenkin suoraan kiinteistön koko rakennusoikeuden mukaan. Mikäli rakennusoikeutta ei ole määritelty tai rakennusoikeus ylitetään, peritään liittymismaksut  rakennusluvan ja rakennuslupamääräysten mukaan laskettavan rakennusten kerrosalan mukaan. esim taulukko 1 asunnon omakotikiinteistö.

 

Kerrosala Liittymismaksu
Vesijohto Jätevesiviemäri Hulevesi Yhteensä
0-250 1 720 2 600 1 300 5 620
> 250 2 140 3 200 1 600 6 940

Laskumuistutukset ja perintä

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen laskumuistutusten ja perinnän hoitaminen on siirtynyt helmikuussa 2018 perintäyhtiö Intrum Oy:lle.

 

Sulku-uhka ja sulkutoimenpiteet

Vesi/viemäriliittymä suljetaan maksamattomien laskusaatavien vuoksi vesilaitoksen ilmoittamana päivänä tai tämän päivän jälkeen n. viikon kuluessa.

 

Mikäli vesijohto on suljettu, avataan liittymä aikaisintaan seuraavana arkipäivänä.

Liittymän avaaminen edellyttää, että laskusaatavat sekä sulku- ja avaustyö on todistettavaksi maksettu (maksutosite esitetty vesilaitokselle) tai saatavien suorittamisesta on tehty vesilaitoksen tai perintäyhtiön hyväksymä maksusuunnitelma.