Hinnasto

Vuoden 2024 käyttömaksut ja perusmaksut päätöksen 21.9.2023 § 48 mukaan. Korjattu veden ja jäteveden verolliset hinnat 20.2.2024 § 8.

 

1.1.2024 alkaen käyttömaksut

Korotus n. 3% käyttömaksuihin.

Käyttömaksut 1.1.2024 – €/m³ (alv 0 %) €/m³ (sis alv 24 %)
Vesi 1,51 1,87
Jätevesi 3,01 3,73
Sako- ja umpikaivoliete 8,70 10,79
Kanaloiden pesuvedet 7,95 9,86

 

Perusmaksut 1.1.2024 alkaen.

Korotus n. 9 % veden perusmaksuun ja n. 10%  jäteveden perusmaksuun.

 Vedenkulutus m³/v Talousvesi €/kk
alv 0%
Talousvesi €/kk
alv 24 %
Jätevesi €/kk
alv 0 %
Jätevesi €/kk
alv 24 %
 0-300 m³   6,20    7,69  12,40  15,38
 300-1000 m³ 12,40   15,38  24,80   30,75
 1000-2000 m³ 24,30   30,13  48,60   60,26
 2000-5000 m³ 47,50   58,90  95,00 117,80
 > 5000 92,50 114,70 185,00 229,40

Liittymismaksut

2024

Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.
Esimerkiksi omakotitalojen (1 asunto) liittymismaksut määräytyvät seuraavasti.

Kerrosala/

rakennusoikeus k-m2

Liittymismaksu
Vesijohto € Jätevesiviemäri € Hulevesi € Yhteensä €
2 160 3 240 1 620 7 020
Lisää liittymismaksuista ja palvelumaksuhinnasto liitteessä Kangasalan Vesi taksa 2024.

Vuoden 2023 käyttömaksut

1.1.2023 alkaen käyttömaksut päätöksen 21.9.2022 § 33 mukaan:

Käyttömaksut 1.1.2023 – €/m³ (alv 0 %) €/m³ (sis alv 24 %)
Vesi 1,47 1,82
Jätevesi 2,93 3,63
Sako- ja umpikaivoliete 8,40 10,42
Kanaloiden pesuvedet 7,72 9,57

 

Perusmaksut 1.1.2023 alkaen.

Korotus n. 9,7% jäteveden perusmaksuun.

 Vedenkulutus m³/v Talousvesi €/kk
alv 0%
Talousvesi €/kk
alv 24 %
Jätevesi €/kk
alv 0 %
Jätevesi €/kk
alv 24 %
 0-300 m³  5,70  7,07 11,26 13,96
 300-1000 m³  11,40  14,14 22,52  27,92
 1000-2000 m³  22,30  27,65 44,04  54,61
 2000-5000 m³  43,60  54,06 86,11  106,78
 > 5000  84,90  105,28 167,68  207,92

Liittymismaksut

2023

Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.
Omakotitalojen liitymismaksut määräytyvät kuitenkin suoraan kiinteistön koko rakennusoikeuden mukaan. Mikäli rakennusoikeutta ei ole määritelty tai rakennusoikeus ylitetään, peritään liittymismaksut  rakennusluvan ja rakennuslupamääräysten mukaan laskettavan rakennusten kerrosalan mukaan. esim taulukko 1 asunnon omakotikiinteistö.

Kerrosala Liittymismaksu
Vesijohto Jätevesiviemäri Hulevesi Yhteensä
0-250 1 740 2 610 1 305 5 655
> 250 2 160 3 240 1 620 7 020

Lisää liittymismaksujen määräytymisperusteista liitteessä Kangasalan Vesi taksa 2023.

Vuoden 2022 käyttömaksut

1.1.2022 alkaen käyttömaksut päätöksen 22.9.2021 § 44 mukaan:

Käyttömaksut 1.1.2022 – €/m³ (alv 0 %) €/m³ (sis alv 24 %)
Vesi 1,47 1,82
Jätevesi 2,79 3,46
Sako- ja umpikaivoliete 8,00 9,92
Kanaloiden pesuvedet 7,35 9,11

 

Perusmaksut 1.1.2022 alkaen. Korotus n. 9% jäteveden perusmaksuun.
 Vedenkulutus m³/v Talousvesi €/kk
alv 0%
Talousvesi €/kk
alv 24 %
Jätevesi €/kk
alv 0 %
Jätevesi €/kk
alv 24 %
 0-300 m³  5,70  7,07 10,26 12,72
 300-1000 m³  11,40  14,14 20,52  25,44
 1000-2000 m³  22,30  27,65 40,14  49,77
 2000-5000 m³  43,60  54,06 78,48  97,32
 > 5000  84,90  105,28 152,82 189,50

 

Laskumuistutukset ja perintä

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen laskumuistutusten ja perinnän hoitaminen on siirtynyt helmikuussa 2018 perintäyhtiö Intrum Oy:lle.

 

Sulku-uhka ja sulkutoimenpiteet

Vesi/viemäriliittymä suljetaan maksamattomien laskusaatavien vuoksi vesilaitoksen ilmoittamana päivänä tai tämän päivän jälkeen n. viikon kuluessa.

 

Mikäli vesijohto on suljettu, avataan liittymä aikaisintaan seuraavana arkipäivänä.

Liittymän avaaminen edellyttää, että laskusaatavat sekä sulku- ja avaustyö on todistettavaksi maksettu (maksutosite esitetty vesilaitokselle) tai saatavien suorittamisesta on tehty vesilaitoksen tai perintäyhtiön hyväksymä maksusuunnitelma.