Vesijohtovuoto Ruutanantiellä 1.4.2024 (Vedenjakelu palautunut normaaliksi)

Mäntyveräjässä, Ruutanantiellä suoritettiin vesijohdon korjaustyötä. Työt aiheuttivat keskeytyksen vedenjakeluun alueella.

Vesikatkon jälkeen voi vedessä olla ilman aiheuttamaa sameutta. Saostumat ja ilma poistuvat verkostosta normaalin vedenkäytön yhteydessä ja vettä juoksuttamalla.

Katajatie – Kangasalantie vesihuoltosaneeraus 2024

Vesilaitos teettää vesihuollon saneerausta Katajatie – Kangasalantie alueella (ks. kartta). Urakoitsijaksi on valittu Sujutek Oy. Urakan toteutusajaksi on suunniteltu 03 – 11/2024. Urakoitsija tiedottaa tarkemmin omasta työaikataulustaan, kun se tarkentuu. (päivitetty 26.3.2024)

Vesijohtovuoto Sahalahdessa on korjattu

Vesijohtovuoto Sahalahdessa Vanha Pakkalantie läheisyydessä on korjattu. Vesikatkon jälkeen voi vedessä olla ilman aiheuttamaa sameutta. Saostumat ja ilma poistuvat verkostosta normaalin vedenkäytön yhteydessä ja vettä juoksuttamalla. (päivitetty ti 20.2.2024 klo 15:08)

Vesijohdon muutostyö Rikussa

Rikussa tehdään runkovesijohdon korjaustöitä Vallituntiellä. Työt aiheuttavat vedenjakeluun keskeytyksen alueella.

Suunniteltu työaika: ma 8.1.2024 klo 9.00 - 15.00. Katkos voi olla ilmoitettua lyhyempi tai pidempi.

Putkirikko Suoramalla korjattu

Putkirikko Suoramalla (vaikutus Suopursuntie ja Variksenmarjantie) on korjattu ja vedenjakelu on palautunut.

Vesikatkon jälkeen voi vedessä olla ilman aiheuttamaa sameutta. Saostumat ja ilma poistuvat verkostosta normaalin vedenkäytön yhteydessä ja vettä juoksuttamalla.