Mahdollisien sähkökatkojen vaikutuksesta vedenjakeluun

Sähkökatkojen vaikutus vesihuoltoon Puhtaanveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle tarvitaan pumppuja.   Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia) Jos…

Kangasalan Vesi 70 vuotta – juhlimme vesidiskolla

Kangasalan Vesi on perustettu 1952 ja tänä vuonna täytämme 70 vuotta. Juhlan kunniaksi toteutimme Kangasalan esikoulujen ja peruskoulujen oppilaille vesipullokampanjan, jossa jokainen oppilas sai oman juhlavuoden pullonsa. Kampanjan kautta on Kangasalan Veden juhlavuoden lisäksi nostettu esille ja korostettu sitä, miten…

Pikonkankaan vesi- ja viemärijohtojen aluesaneeraus 2022 ja 2023

Kangasalan Vesi -liikelaitos teettää vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden saneerausta Pikonkankaan alueella 2022 ja 2023. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eerola Oy. Työstä aiheutuu tilapäisiä vedenjakelun katkoksia. Suunnitelluista vesikatkoista tiedotetaan erikseen tekstiviestillä. (päivitetty 20.9.2022)  

Lamminrahkan vesihuollon valmistuminen

Lamminrahkan alueen ensimmäinen osa vesihuollosta on käyttöönotettu. Tämä käyttöönotettu vesihuoltoverkosto osuus on Rissonkadun alkuosa Tampereen kaupungin suunnasta Rissonkadun puoleen väliin saakka. Käyttöönotto mahdollistaa ensimmäisien vesisopimuksien tekemisen Kangasalan Veden ja asiakkaiden välillä. Alueen vesihuollon käyttöönotto tulee jatkumaan vaiheittain käynnissä olevien urakoiden…