Vesihuollon saneeraustyö Viputiellä

Kangasalan Vesi teettää vesi- ja viemärijohtojen saneerausta Viputiellä, Pikkolassa. Urakka alkaa 12.4.2021 ja valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eerola Oy. (päivitetty 13.4.2021)

Siuronsalmen alittava vesijohto on otettu käyttöön Kuhmalahdessa 31.3.2021

Uusi vesijohtolinja Kuhmalahden kirkonkylän ja Siuronsalmen välillä on valmistunut. Vedenjakelu Siuronsalmen kautta avattiin eilen 31.3.2021. Vesijohdon kautta vedenjakelun toimintavarmuus paranee huomattavasti Pohjan kylän ja Siuronsalmentien alueella, koska vettä voidaan johtaa nyt kahdesta suunnasta. Uuden putkilinjan käyttöönotto vaikuttaa hieman myös veden virtaussuuntiin ja verkostoveden paineeseen kulutushuippujen aikana. Paineen vaihtelut ovat kuitenkin vähäisiä.

Virtaussuunnan muuttuminen voi alkuvaiheessa näkyä veden sameutena tai saostumina joillain alueilla, mutta ne poistuvat vettä käytettäessä tai juoksuttamalla.

Tekstiviestijärjestelmä päivittyy

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen käyttämä tekstiviestijärjestelmä on päivyttynyt. Järjestelmän avulla tiedotetaan kaupungin asukkaita mahdollisista vedenjakelun häiriöistä.