Laskutus

Vesilaskut

Kangasalan Vesi -liikelaitos laskuttaa asiakkaitaan 2-6 kertaa vuodessa ja toimittaa laskun kirjanpitotoimistoon. Sarastia Oy lähettää paperilaskun asiakkaalle, ellei asiakas ole tehnyt pankin kanssa sopimusta suoramaksusta tai e-laskusta. Mahdolliset maksumuistutukset ja perintä on annettu Perintäyhtiö Intrumin hoidettavaksi.

 

Maksumuistutukset

Intrum lähettää erääntyneestä saatavasta ensimmäisen maksumuistutuksen, kun laskun eräpäivästä on kulunut n. 15 päivää. Saatava tulee maksaa Intrumin ilmoittamalla viite- ja tilitiedoilla.

Jos saatava on edelleen avoimena, asiakkaan tulee maksaa se Intrumin ilmoittamalla viite- ja tilitiedoilla. Asiakkaan on huomioitava, että perintäyhtiöltä tuleviin kirjeisiin on reagoitava jollakin tavalla, koska perintäprosessi jatkuu niin kauan kuin saatava on avoinna. Lisätietoja voi kysyä maksumuistutuksella/-vaatimuksella olevasta Intrumin puhelinnumerosta.

Lisätietoja maksukehotuksesta tai alkuperäisestä laskusta voi tiedustella myös myyntireskontrasta/ Sarastia Oy:n asiakaspalvelusta puh. 020 6399 400.

Mikäli Intrum ei saa maksua laskusta 15 päivän kuluessa, Intrum lähettää 2. maksumuistutuksen laskusta 30 päivää alkuperäisen laskun eräpäivästä.

 

Perintä ja liittymän sulkeminen

Jos asiakas on vastaanottanut Perintäyhtiö Intrumin lähettämän sulku-uhkakirjeen, liittymän sulku voidaan tehdä 4-5 viikon kuluttua sulku-uhkakirjeen lähettämisestä ilman erillistä sulkuilmoitusta.

 

Mikäli vesijohto on suljettu, avataan liittymä aikaisintaan seuraavana arkipäivänä. Liittymän avaaminen edellyttää, että laskusaatavat sekä sulku- ja avaustyö on todistettavasti maksettu tai saatavien suorittamisesta on tehty vesilaitoksen tai perintäyhtiön hyväksymä maksusuunnitelma.

 

Maksunpalautuslomake

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa pankkitilinumeron mikäli olet saanut hyvityslaskun tai maksanut ylisuorituksen.

Maksunpalautuslomake Suomi.fi -palvelussa