Laskutus

Vesilaskut

Kangasalan Vesi -liikelaitos laskuttaa asiakkaitaan 2-6 kertaa vuodessa ja toimittaa laskun kirjanpitotoimistoon. Sarastia Oy lähettää paperilaskun asiakkaalle, ellei asiakas ole tehnyt pankin kanssa sopimusta suoramaksusta tai e-laskusta. Mahdolliset maksumuistutukset ja perintä on annettu Perintäyhtiö Intrumin hoidettavaksi.

 

Maksumuistutukset

Perintäyhtiö Intrumin on lähettänyt ensimmäiset maksumuistutukset ja maksuvaatimukset vesilaitoksen laskuista helmikuussa 2018. Muistutuksia on lähetetty myös vuoden 2016 avoinna olevista laskuista.

Jos saatava on edelleen avoimena, asiakkaan tulee maksaa se Intrumin ilmoittamalla viite- ja tilitiedoilla. Asiakkaan on huomioitava, että perintäyhtiöltä tuleviin kirjeisiin on reagoitava jollakin tavalla, koska perintäprosessi jatkuu niin kauan kuin saatava on avoinna. Lisätietoja voi kysyä maksumuistutuksella/-vaatimuksella olevasta Intrumin puhelinnumerosta.

Lisätietoja maksukehotuksesta tai alkuperäisestä laskusta voi tiedustella myös myyntireskontranhoitajalta puh. 050 327 8182 tai 050 327 7231 / KuntaPro Oy.

Jatkossa perintä on systemaattista ja jatkuvaa. Intrum lähettää erääntyneestä saatavasta ensimmäisen maksumuistutuksen, kun laskun eräpäivästä on kulunut 15 päivää. Saatava tulee maksaa Intrumin ilmoittamalla viite- ja tilitiedoilla.

Mikäli Intrum ei saa maksua laskusta 15 päivän kuluessa, Intrum lähettää 2. maksumuistutuksen laskusta 30 päivää alkuperäisen laskun eräpäivästä.

 

Perintä ja liittymän sulkeminen

Jos asiakas on vastaanottanut Perintäyhtiö Intrumin lähettämän sulku-uhkakirjeen, liittymän sulku tehdään 4-5 viikon kuluttua sulku-uhkakirjeen lähettämisestä ilman erillistä sulkuilmoitusta.

 

Mikäli vesijohto on suljettu, avataan liittymä aikaisintaan seuraavana arkipäivänä. Liittymän avaaminen edellyttää, että laskusaatavat sekä sulku- ja avaustyö on todistettavasti maksettu tai saatavien suorittamisesta on tehty vesilaitoksen tai perintäyhtiön hyväksymä maksusuunnitelma.