Sprinklerisopimus

Sprinklerisopimus tehdään kun kiinteistö on liitetty vesijohtoverkostoon myös sprinklerin/automaattisten sammutuslaitteistojen osalta. Sprinklerilaitteiston käyttö ja liittyminen vesijohtoverkostoon on aina tapauskohtaisesti tarkasteltava, usein se edellyttää myös liittyneen kiinteistön varautumista omalla järjestelmällään vesijohtoverkoston rajallisesta kapasiteetista johtuen.

Sopimuksen, sprinklerilaitteiston liittämisestä yleiseen vesilaitokseen, lisäksi on laadittu erilliset sopimusehdot. Toimitusehtoina käytetään voimassa olevia vesilaitoksen yleisiä toimitusehtoja.