Lamminrahkan vesihuolto on valmistunut ja käyttöönotettu

Lamminrahkan vesihuolto on valmistunut ja käyttöönotettu. Ensimmäisellä asemakaava-alueella oli yhteensä kuusi vesihuollon rakentamisen urakkaa, joista ensimmäinen alkoi vuonna 2020. Ensimmäisen alueen vesihuollon käyttöönotto tapahtui lokakuun loppupuolella 2022. Käyttöönotto mahdollistaa vesisopimuksien tekemisen Kangasalan Veden ja asiakkaiden välillä.   -Kangasalan Vesi  …

Mahdollisien sähkökatkojen vaikutuksesta vedenjakeluun

Sähkökatkojen vaikutus vesihuoltoon Puhtaanveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle tarvitaan pumppuja.   Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia) Jos…

Tekstiviestijärjestelmä päivittyy

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen käyttämä tekstiviestijärjestelmä on päivyttynyt. Järjestelmän avulla tiedotetaan kaupungin asukkaita mahdollisista vedenjakelun häiriöistä.