Talousveden klooripitoisuus


Talousveden klooripitoisuutta on nostettu vesilaitoksilta lähtevässä vedessä.

Vesijohtoverkostoon johdettavan veden mikrobiologisen laadun säilyminen varmistetaan desinfioimalla vesi natriumhypokloriitilla. Kangasalan Veden vesilaitoksilla on lisätty verkostoon pumpattavan veden klooripitoisuutta loppuvuoden aikana. Laitoksilta lähtevän veden klooripitoisuus on noin 0,20 mg/l. Pitoisuuden nostamisella varmistetaan talousveden laatu myös verkoston niissä osissa, missä veden vaihtuvuus on vähäistä. Näitä kohteita verkostossa on esimerkiksi Sahalahden suunnalla.

Klooripitoisuuden pienenkin nousun voi aistia melko helposti verrattaessa sitä aiempaan. Mikäli haju tai maku tuntuu häiritsevältä, vettä voi säilyttää avoimessa astiassa jääkaapissa tai pöydällä ennen käyttämistä, jolloin kloori pääsee haihtumaan vedestä.