Mahdollisien sähkökatkojen vaikutuksesta vedenjakeluun


Sähkökatkojen vaikutus vesihuoltoon

Puhtaanveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle tarvitaan pumppuja.

 

Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia)

Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä.

Vedenjakelu toimii lyhyen sähkökatkon aikana pääosin. Ylävesisäiliöt turvaavat veden toimitusta, vaikka sitä ei jatkuvasti tuotettaisi vesilaitoksilla.

Korkeilla alueilla verkostoveden painetta nostetaan paineenkorottamolla pumpuilla ja vedenpaine voi näillä alueilla olla normaalia alempi tai vedenjakelu voi keskeytyä kokonaan sähkökatkojen aikana. Myös kerrostalojen ylimmissä kerroksissa vedenpaine voi olla normaalia alempi.

 

Veden laadussa ei muutoksia

Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista esimerkiksi verkostopaineen laskiessa.

 

Viemäröinti toimii osittain

Jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jäteveden ylivuotoihin tai viemäreiden tulvimiseen, on tärkeää minimoida vedenkulutus sähkökatkon aikana, vaikka puhtaanveden jakelu jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, pesemistä ja tarpeetonta vessan vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan.

Viemäriverkostossa jätevettä täytyy pumpata eteenpäin kohti jäteveden- puhdistamoa. Siksi sähkökatkon aikana voidaan joutua johtamaan jätevettä pumppaamoista ylivuotona maastoon.

 

Jos sähkökatko pitkittyy

Vesihuoltolaitoksen varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

 

Pakkaskaudella kiinteistön vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle sähkökatkojen seurauksena.

 

Lisää tietoa varautumisesta Valtioneuvoston julkaisusta Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin.