Mahdollisien sähkökatkojen vaikutuksesta vedenjakeluun

Sähkökatkojen vaikutus vesihuoltoon Puhtaanveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle tarvitaan pumppuja.   Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia) Jos…

Pikonkankaan vesi- ja viemärijohtojen aluesaneeraus 2022 ja 2023

Kangasalan Vesi -liikelaitos teettää vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden saneerausta Pikonkankaan alueella 2022 ja 2023. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eerola Oy. Työstä aiheutuu tilapäisiä vedenjakelun katkoksia. Suunnitelluista vesikatkoista tiedotetaan erikseen tekstiviestillä. (päivitetty 20.9.2022)  

Tekstiviestijärjestelmä päivittyy

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen käyttämä tekstiviestijärjestelmä on päivyttynyt. Järjestelmän avulla tiedotetaan kaupungin asukkaita mahdollisista vedenjakelun häiriöistä.