Vesijohdon muutostyö Rikussa


Rikussa tehdään runkovesijohdon korjaustöitä Vallituntiellä. Työt aiheuttavat vedenjakeluun keskeytyksen alueella.

Suunniteltu työaika: ma 8.1.2024 klo 9.00 - 15.00. Katkos voi olla ilmoitettua lyhyempi tai pidempi.

Vesikatkon jälkeen voi vedessä olla ilman aiheuttamaa sameutta. Saostumat ja ilma poistuvat verkostosta normaalin vedenkäytön yhteydessä ja vettä juoksuttamalla.

(päivitetty pe 5.1.2024 klo 13:13)