Ilkontien perusparannus välillä Tykkitie – Auertie


Kangasalan kaupunki teettää Ilkontien saneerausta. Samassa urakassa Kangasalan Vesi -liikelaitos teettää vesihuoltolinjojen saneerausta.

Urakoitsijana toimii Kreate Oy. Urakka-aika on 05 – 11/2023. (päivitetty 1.6.2023)