Herttualan, Mäyrävuoren ja Huutijärven alueen vedenlaatu 15.5.2023 alkaen


Herttualan, Mäyrävuoren ja Huutijärven alueella on havaittu vedenlaadussa muutoksia viikon 20 aikana. Vedessä on havaittu poikkeavaa väriä ja sameutta.

Palokunta on aloittanut alueen palopostien testaamisen maanantaina 15.5. Tämä on aiheuttanut muutoksia veden ulkonäössä kun virtaus putkilinjoissa kasvaa testaamisen aikana ja verkostossa olevia saostumia on lähtenyt liikkeelle putkien seinämiltä. Palopostien testaaminen alueella jatkuu toukokuun ajan. Palopostien testaaminen on normaalia vesijohtoverkoston kunnossapitoa, jolla varmistetaan vedensaanti mm. pelastuslaitoksen tarpeisiin.

 

Veden laatu saattaa tilapäisesti heikentyä huolto- ja korjaustöiden seurauksena. Verkostovedessä voi tällöin olla ilmaa ja saostumia. Mahdollinen ilma ja saostumat poistuvat verkostosta normaalin vedenkäytön yhteydessä. Tarvittaessa vettä voi juoksuttaa runsaammin ilman poistumisen nopeuttamiseksi.

(päivitetty 16.5.2023 klo 13.08)