Valvontatutkimus-verkostotarkkailu-Kuhmalahti-2017